Hakkında

Biyosistem mühendisliği,  mühendislik bilimi ile uygulamalı biyoloji, biyokimya, ve çevre bilimini bir araya getiren mühendislik dalıdır.

Mikroorganizma, hayvan, insan ve ekosistem ile ilgili sorunları çözmede mühendislik analiz ve tasarımlarının kullanılması Biyosistem mühendisliğinin ilgi alanlarıdır.

Gıda, enerji ve ürün işleme makineleri, çevresel sistemler ve otomasyon, hassas tarım teknikleri ve tarım makineleri, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, evsel ve sanayisel atıkların değerlendirilmesi; tarım, çevre ve biyolojik tabanlı sistemlere ait problemlerin çözümü biyosistem mühendisliğinin çalışma konularıdır.